Categories

Recently added

Paris After Midnite (1951, USA) Paris After Midnite (1951, USA) A Chinese Ghost Story (Sien nui yau wan) (1987, Hong Kong) The Night Stalker (1986, USA) Nightmare (aka Nightmare in a Damaged Brain) (1981, USA) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada)

Recently added RSS

A Chinese Ghost Story (Sien nui yau wan) (1987, Hong Kong)

A Chinese Ghost Story (Sien nui yau wan) (1987, Hong Kong)

Under Police Protection (Jin pai shi jie, aka Princess Madam) (1989, Hong Kong)

Under Police Protection (Jin pai shi jie, aka Princess Madam) (1989, Hong Kong)

The Vixens of Kung Fu (1975, USA)

The Vixens of Kung Fu (1975, USA)

Bloodfist IV: Die Trying (aka Bloodfist 4 – Deadly Dragon) (1992, USA)

Bloodfist IV: Die Trying (aka Bloodfist 4 - Deadly Dragon) (1992, USA)

Martial Law (1990, USA)

Martial Law (1990, USA)

Sloane (1986, USA)

Sloane (1986, USA)

Blood on the Sun (Lei tai, aka The Big Fight) (1972, Taiwan / Hong Kong)

Blood on the Sun (Lei tai, aka The Big Fight) (1972, Taiwan / Hong Kong)

Deadly Cure (1996, USA)

Deadly Cure (1996, USA)

Not on IMDb.

The 18 Bronzemen (Shao Lin Si shi ba tong ren) (1976, Hong Kong / Taiwan)

The 18 Bronzemen (Shao Lin Si shi ba tong ren) (1976, Hong Kong / Taiwan)

The Deadly Angels (Qiao tan nu jiao wa) (1977, Hong Kong / South Korea)

The Deadly Angels (Qiao tan nu jiao wa) (1977, Hong Kong / South Korea)