Categories

Recently added

The Legend of the Wolf Woman (La lupa mannara / Werewolf Woman) (1976, Italy) Tales from the Darkside (aka Book of Evil) (1983-1988, USA) Rape Killer (Eglima sto Kavouri, aka Death Kiss) (1976, Greece) Sinful Souls (aka Unborn Souls) (1939, USA) Sinful Souls (aka Unborn Souls) (1939, USA) Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan) Time Masters (Les maîtres du temps) (1982, France / Switzerland / West Germany / UK / Hungary) The Ribald Tales of Robin Hood (1969, USA / Germany) The Ribald Tales of Robin Hood (1969, USA / Germany)

Recently added RSS

Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan)

Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan)

Bruce Lee Against Superman (Meng long zheng dong, aka Superdragon vs. Superman) (1975, Hong Kong)

Bruce Lee Against Superman (Meng long zheng dong, aka Superdragon vs. Superman) (1975, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

Fist of Fear, Touch of Death (1980, Hong Kong / USA)

Fist of Fear, Touch of Death (1980, Hong Kong / USA)

Dynamo (Bu ze shou duan) (1978, Hong Kong)

Dynamo (Bu ze shou duan) (1978, Hong Kong)

Kung Fu Master: Bruce Lee Style (1970s, Hong Kong)

Kung Fu Master: Bruce Lee Style (1970s, Hong Kong)

The Real Bruce Lee (aka Bruce Lee: The Little Dragon) (1977, Hong Kong)

The Real Bruce Lee (aka Bruce Lee: The Little Dragon) (1973, Hong Kong)

The Dragon Lives Again (Li san jiao wei zhen di yu men) (1977, Hong Kong)

The Dragon Lives Again (Li san jiao wei zhen di yu men) (1977, Hong Kong)