Categories

Recently added

Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain)

Recently added RSS

Challenge of the Ninja (Zhong hua zhang fu, aka Heroes of the East) (1979, Hong Kong)

Challenge of the Ninja (Zhong hua zhang fu, aka Heroes of the East) (1979, Hong Kong)

Enter the Ninja (1981, USA)

Enter the Ninja (1981, USA) Enter the Ninja (1981, USA)

Part of the series.
- Enter the Ninja (1981, USA)
- Revenge of the Ninja (1983, USA)
- Ninja III: The Domination (1984, USA)

Full Metal Ninja (1988, Hong Kong)

Full Metal Ninja (1988, Hong Kong)

Ninja III: The Domination (1984, USA)

Ninja III: The Domination (1984, USA) Ninja III: The Domination (1984, USA) Ninja III: The Domination (1984, USA) Ninja III: The Domination (1984, USA)

Part of the series.
- Enter the Ninja (1981, USA)
- Revenge of the Ninja (1983, USA)
- Ninja III: The Domination (1984, USA)

The Octagon (1980, USA)

The Octagon (1980, USA) The Octagon (1980, USA)

- combo

Shaolin vs. Ninja (Shao Lin yu ren zhe) (1983, Taiwan)

Shaolin vs. Ninja (Shao Lin yu ren zhe) (1983, Taiwan)

The Ninja Mission (1984, UK / Sweden)

The Ninja Mission (1984, UK / Sweden) The Ninja Mission (1984, UK / Sweden)

Golden Ninja Warrior (1986, Hong Kong)

Golden Ninja Warrior (1986, Hong Kong)

The Ninja Showdown (1987, Hong Kong)

The Ninja Showdown (1987, Hong Kong)

Revenge of the Ninja (1983, USA)

Revenge of the Ninja (1983, USA) Revenge of the Ninja (1983, USA) Revenge of the Ninja (1983, USA)

Part of the series.
- Enter the Ninja (1981, USA)
- Revenge of the Ninja (1983, USA)
- Ninja III: The Domination (1984, USA)