Categories

Recently added

Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain)

Recently added RSS

Double Dragon (1994, USA / France / Denmark)

Double Dragon (1994, USA / France / Denmark)

Mr. Nice Guy (Yat goh ho yan) (1997, Hong Kong)

Mr. Nice Guy (Yat goh ho yan) (1997, Hong Kong)

Iron Angels 2 (Tian shi xing dong II zhi huo feng kuang long, aka Fighting Madam 2, aka Angels 2) (1988, Hong Kong)

Iron Angels 2 (Tian shi xing dong II zhi huo feng kuang long, aka Fighting Madam 2, aka Angels 2) (1988, Hong Kong)

Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan)

Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan) Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan)

Six-String Samurai (1998, USA)

Six-String Samurai (1998, USA)

Revenge of the Deadly Dragons (1982, Hong Kong)

Revenge of the Deadly Dragons (1982, Hong Kong)

Possibly this one: http://www.imdb.com/title/tt0079478

9 Deaths of the Ninja (1985, USA)

9 Deaths of the Ninja (1985, USA)

The Crippled Masters (Tian can di que) (1979, Hong Kong / Taiwan)

The Crippled Masters (Tian can di que) (1979, Hong Kong / Taiwan)

Ultra Force 1 (Sha shou tian shi, aka Killer Angels, aka Extreme Vengeance) (1989, Hing Kong)

Ultra Force 1 (Sha shou tian shi, aka Killer Angels, aka Extreme Vengeance) (1989, Hing Kong)

A Chinese Ghost Story (Sien nui yau wan) (1987, Hong Kong)

A Chinese Ghost Story (Sien nui yau wan) (1987, Hong Kong)