Categories

Recently added

Guyver (aka Mutronics) (1991, USA / Japan) Kill Baby, Kill (Operazione paura / Operation Fear, aka Curse of the Living Dead) (1966, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy)

Recently added RSS

Dynasty (Qian dao wan li zhu, aka Super Dragon) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Dynasty (Qian dao wan li zhu, aka Super Dragon) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Ninja Vengeance (1988, USA)

Ninja Vengeance (1988, USA)

Double Dragon (1994, USA / France / Denmark)

Double Dragon (1994, USA / France / Denmark)

Mr. Nice Guy (Yat goh ho yan) (1997, Hong Kong)

Mr. Nice Guy (Yat goh ho yan) (1997, Hong Kong)

Iron Angels 2 (Tian shi xing dong II zhi huo feng kuang long, aka Fighting Madam 2, aka Angels 2) (1988, Hong Kong)

Iron Angels 2 (Tian shi xing dong II zhi huo feng kuang long, aka Fighting Madam 2, aka Angels 2) (1988, Hong Kong)

Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan)

Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan) Soul Brothers of Kung Fu (Bei po) (1977, Hong Kong / USA / Taiwan)

Six-String Samurai (1998, USA)

Six-String Samurai (1998, USA)

Revenge of the Deadly Dragons (1982, Hong Kong)

Revenge of the Deadly Dragons (1982, Hong Kong)

Possibly this one: http://www.imdb.com/title/tt0079478

9 Deaths of the Ninja (1985, USA)

9 Deaths of the Ninja (1985, USA)

The Crippled Masters (Tian can di que) (1979, Hong Kong / Taiwan)

The Crippled Masters (Tian can di que) (1979, Hong Kong / Taiwan)