Categories

Recently added

The Thing (1982, USA): Kurt Russell Big Trouble in Little China (1986, USA): Kurt Russell, Kim Cattrall Big Trouble in Little China (1986, USA): Kurt Russell, John Carpenter Women’s Prison (1955, USA): Jan Sterling Women’s Prison (1955, USA): Jan Sterling Hollywood Boulevard (1976, USA): Dick Miller, Robby the Robot Dracula A.D. 1972 (1972, UK): Caroline Munro Dracula A.D. 1972 (1972, UK): Caroline Munro Dracula A.D. 1972 (1972, UK): Caroline Munro

Recently added RSS

Scalps (1983, USA)

Scalps (1983, USA)

The Slayer (1982, USA)

The Slayer (1982, USA)

Cathy’s Curse (Cauchemares) (1977, France / Canada)

Cathy's Curse (Cauchemares) (1977, France / Canada)

The Astrologer (aka Suicide Cult) (1975, USA)

The Astrologer (aka Suicide Cult) (1975, USA)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)

The Demon Lover (1977, USA)

The Demon Lover (1977, USA)

The Iron Dragon Strikes Back (Hui feng hao huang jin da feng bao) (1979, Hong Kong)

The Iron Dragon Strikes Back (Hui feng hao huang jin da feng bao) (1979, Hong Kong)

Revenge of the Shogun Women (Shi shan nu ni, aka 13 Nuns) (1977, Hong Kong)

Revenge of the Shogun Women (Shi shan nu ni, aka 13 Nuns) (1977, Hong Kong)