Categories

Recently added

Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA)

Recently added RSS

The International Assassin (E tan qun ying hui, aka A Queen’s Ransom) (1976, Hong Kong / UK)

The International Assassin (E tan qun ying hui, aka A Queen's Ransom) (1976, Hong Kong / UK)

Shanghai Killers (Zhui ji, aka Slash: Blade of Death, aka The Chase) (1971, Hong Kong)

Shanghai Killers (Zhui ji, aka Slash: Blade of Death, aka The Chase) (1971, Hong Kong)

Super Man Chu: Master of Kung Fu (Lie ri kuang feng, aka Stormy Sun) (1973, Hong Kong)

Super Man Chu: Master of Kung Fu (Lie ri kuang feng, aka Stormy Sun) (1973, Hong Kong)

The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong)

The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong)

The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong) The Big Boss (Tang shan da xiong, aka Fists of Fury) (1971, Hong Kong)

The Chinese Professionals (Du bei chuan wang, aka One Armed Boxer) (1971, Taiwan / Hong Kong)

The Chinese Professionals (Du bei chuan wang, aka One Armed Boxer) (1971, Taiwan / Hong Kong)
Followed by Master of the Flying Guillotine (1975, Taiwan / Hong Kong).

Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea)

Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea) Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea) Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea)

Death Hunt (1981, USA)

Death Hunt (1981, USA) Death Hunt (1981, USA)

Lady Whirlwind and the Rangers (Tie zhang xuan feng tui, aka Deep Thrust) (1972, Hong Kong)

Lady Whirlwind and the Rangers (Tie zhang xuan feng tui, aka Deep Thrust) (1972, Hong Kong)

Return of the Dragon (Meng long guo jiang, aka Fury of the Dragon, aka The Way of the Dragon) (1972, Hong Kong)

Return of the Dragon (Meng long guo jiang, aka Fury of the Dragon, aka The Way of the Dragon) (1972, Hong Kong) Return of the Dragon (Meng long guo jiang, aka Fury of the Dragon, aka The Way of the Dragon) (1972, Hong Kong) Return of the Dragon (Meng long guo jiang, aka Fury of the Dragon, aka The Way of the Dragon) (1972, Hong Kong) Return of the Dragon (Meng long guo jiang, aka Fury of the Dragon, aka The Way of the Dragon) (1972, Hong Kong) Return of the Dragon (Meng long guo jiang, aka Fury of the Dragon, aka The Way of the Dragon) (1972, Hong Kong)

Once Upon a Time in China (Wong Fei Hung) (1991, Hong Kong)

Once Upon a Time in China (Wong Fei Hung) (1991, Hong Kong)