Categories

Recently added

Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA)

Recently added RSS

Double feature: Eagle Vs. Silver Fox (Bicheongwon) (1980, South Korea / Hong Kong) / Fist of Golden Monkey (1983, Hong Kong)

Eagle Vs. Silver Fox (Bicheongwon) (1980, South Korea / Hong Kong) / Fist of Golden Monkey (1983, Hong Kong)

- Eagle Vs. Silver Fox (IMDb)
- Fist of Golden Monkey (IMDb)

Mission: Kiss and Kill (Lang dang jiang hu) (1979, Taiwan / Hong Kong)

Mission: Kiss and Kill (Lang dang jiang hu) (1979, Taiwan / Hong Kong)

Cobra Against Ninja (Cobra vs. Ninja) (1987, Hong Kong)

Cobra Against Ninja (Cobra vs. Ninja) (1987, Hong Kong)

Ninja Commandments (1987, Hong Kong)

Ninja Commandments (1987, Hong Kong)

Full Metal Ninja (1988, Hong Kong)

Full Metal Ninja (1988, Hong Kong)

Golden Ninja Warrior (1986, Hong Kong)

Golden Ninja Warrior (1986, Hong Kong)

The Ninja Showdown (1987, Hong Kong)

The Ninja Showdown (1987, Hong Kong)

American Ninja: The Magnificent (aka Ninja of the Magnificence) (1988, Hong Kong)

American Ninja: The Magnificent (aka Ninja of the Magnificence) (1988, Hong Kong)

Ninja the Protector (1986, Hong Kong)

Ninja the Protector (1986, Hong Kong)

The Ninja Squad (1986, Hong Kong)

The Ninja Squad (1986, Hong Kong)